Kumpan Sweden AB

Projektledare, produktägare & BI-analytiker

02.2022 - Pågående • 6 mån

Cecilia har mångårig erfarenhet och djupa kunskaper inom IT/Tech, verksamhetsutveckling och projektledning. Hennes många år i branschen har gett henne en bred kunskapsgrund inom bland annat data/statistik, säkerhet, utveckling, implementation, sourcingpartners, etc.

Efter många år av eget företagande fördjupade hon 2014 sina kunskaper inom BI genom en 2-årig utbildning. Därefter var hon ansvarig för att starta upp BI-avdelningen på Ramirent, där hon sedan arbetade som specialist och projektledare. Under sina år på CfN arbetade Cecilia både strategiskt och operativt med att utveckla IT-avdelningen, där huvuduppgiften var att implementera ett nytt centralt kritiskt IT-system. I ett projektet agerade hon produktägare och projektledare.

Egenföretagare

Projektledare

08.2020 - Pågående • 2 år

Projektledare IT, parallella projekt.

Informationsingenjör

07.2021 - Pågående • 1 år 1 mån

Projekt som bla TechWriter via Combitech. Dialoger med utvecklare, kartläggning av system, utvinning av info från div system mm.

Stockholm Tekniska Institut

08.2020 - 07.2021 • 11 mån

Projektledare/utbildningsledare för utbildningarna ”Javautvecklare” och ”iOS/Android Developer”, Ledamot/ordförande i ledningsgrupp, kontaktperson mot bl.a. tillsynsmyndighet MYH, arbetslivet, internt och de studerande. Handledare med mycket bred kontaktyta och bred arbetsyta. En hel del administration, operativt och strategisk, kvalitativ och systematisk arbete med utbildning och runt utbildningen.

Centrum för Näringslivshistoria

IT-Strateg & Ansvarig Digitalt Bevarande

08.2016 - 08.2020 • 4 år

På CfN tog Cecilia både ett operativt och strategisk ansvar för hela IT-verksamheten. Arbetet innebar att hon var ansvarig digitalt bevarande, IT-strateg, IT-Projektledare, IT Operativ ansvarig, B2B försäljning, systemägare, förvaltare och support.

 • Projektledare för byte av centralt kritiskt IT system. Produktägare. Ägare av IT-miljö med utveckling, optimering, infra och arkitektur.
 • Kontaktperson gentemot verksamhet, IT, sourcingpartners och leverantörer.
 • Arbete med ISO27001, GDPR, dataskyddslagen, OAIS mfl.
 • Arbete med budget, avtal, upphandlingar, processer mm.
 • Medverkan i benchmarkgrupper, styrgrupper, fokusgrupper mfl. Arbete med kunskapsutbyte mm.
 • Kundkontakt och projektledare inom SaaS-lösning, on-prem, informationsutbytesprocesser och tekniker, informationstillgänglighet, systemförändringar, utvärderingar av system mm
 • Projektledare inom IT-utbildningar, specifika kundfokuserande utbildningar inom IT och Digitalt Bevarande.
 • Projektgrupper kring IT och affärsutveckling.
 • Interna och externa tagna utbildningar och kurser i aktuella ämnen som IT, säkerhet, GDPR mm

Förutom det interna arbetet på CfN arbetade Cecilia som projektledningskonsult hos kunder som Ikea, Atlas Copco, Ericsson, ICA, Coop, Handelsbankens Stiftelser, Bonnier, Skandia, Electrolux, Skanska, HSB, Systembolaget, Svenska Spel, Absolut Company m.fl

Ramirent Internal Service AB / Swedish Welcome

Business Intelligence Specialist

01.2015 - 08.2016 • 1 år 7 mån

Ramirent

Arbete som Service Owner, Manager BI, Application Specialist, Srum Master, Projektledare, Operativ ansvarig BI, liksom Stakeholder, Support, kund och personalansvar.

 • Ansvar för allt som rör BI på både koncer- och verksamhetsnivå.
 • Ansvarig länk mellan IT, Business, Controllers, Stakeholders och BI. Rådgivandespecialist inom BI samt hade övergripande ansvar för företagets BI lösningar där vi konkretiserade verksamhetskrav, stöttade i kravställning och supportering i tekniska systemfrågor.
 • Ansvarig samordnare och kommunicering av förändringar i systemet ut till verksamhet, ledning och avdelningar.
 • Helhetsansvar för ett flertal applikationer i drift samt backend, frontend, maintenance och testteam där delar av verksamheten var på konsultbasis och andra delar outsourcead. Coachning av enskilda medarbetare samt teams.
 • Ansvarig för tvärfunktionella team bestående av backend, frontend, krav, test, support-team, liksom utvecklingsprojekt av bl.a. masterdata, verksamhetsforum inom BI.
 • Ansvarig av projekt inom digitalisering, Sharepoint on prem, Intranet, M365, fusioner, IT-miljö förändringar, användarvänlighet(UX/UI) och utveckling.

Swedish Welcome

Bearbetning och visualisering av data i bl.a. Pivot, Power Bi, Excel, Shaepoint, CRM

Tech: Pivot, Power Bi, Excel, Sharepoint, CRM

Egen verksamhet

Affärsutveckling och Projektledning

01.2005 - 12.2014 • 9 år 11 mån

Medansvarig för verksamhet, affärsutveckling, bemanning, budget, utveckling, expandering, förvaltning och strategi. Ledningsarbete.

Gemensam egen verksamhet med ansvar för allt som rör företagande av dåtidens start-up inom IT.

 • B2B försäljning, kommunikation, budget, personal mm
 • Projektledning inom SaaS gentemot kund, utbildning, nyinstallation.
 • Projektledning internt med utvecklare, releaser, uppdateringar, utveckling, säkerhet mm
 • Projektledning förvaltning/verksamhetsutveckling, iso9000 och expandering av bolag utomlands.
 • Ansvar för kunder, sälj, utbildning, kommunikation mm
 • Ansvarig profilering, sociala medier, tekniker, informationshantering.
 • Genomgått externa och interna utbildningar inom IT, PLM/PDM, m.fl.

Business Intelligence Nackademin • 2014 – 2016 Dataprogrammering och programmeringsteknik NTI • 2001 – 2002