Kumpan Sweden AB

Frontend developer

05.2022 - Pågående • 3 mån

Med uppgift att som tvärfunktionell utvecklare på Telia ta in och raffinera kravspecifikationer, vägleda team och skeppa kod tar sig Maria vidare till Kumpan för att komma tillbaka till konsultrollen.

Inledande projekt är för en kund med AI/ML-integrationer, reusable components och frontend-logik.

Tech: JavaScript, TypeScript, React, Vue, GraphQL, Headless CMS', Java, Docker

Telia

Frontend developer

01.2019 - 04.2022 • 3 år 3 mån

På Telia arbetade Maria i team Context, som är ansvariga för sitewide resources, exempelvis navigering, generella UI-komponenter, och diverse analytics-verktyg.

Maria och teamen har arbetat tätt ihop med redaktörer, där vi skapar redigerbara komponenter till vårt headless CMS som de sedan använder sig av för att bygga upp siten.

Signifikant för rollen på Telia har varit det föränderliga teamet där Maria varit en go-to/key player i kunskapsöverföring och training, samt den tvärfunktionella aspekten på det större bolaget.

Tech: JavaScript, TypeScript, React, Vue, GraphQL, Headless CMS', Docker

Academic Work

IT-konsult/utvecklare

01.2018 - 01.2019 • 1 år

Efter att ha studerat Academys intensivutbildning i Java anställdes Maria som konsult på Academic Work.

Det första uppdraget var hos Telia där hon sedemera blev överrekryterad efter ett år.

Tech: JavaScript, TypeScript, React, Vue, GraphQL, Headless CMS', Docker

Röstkonsulten

Legitimerad logoped

01.2013 - 01.2018 • 5 år

Arbetade som logoped med inriktning på barn med tal- och språkstörning samt barn med selektiv mutism. Arbetsuppgifterna har bestått i utredning, diagnosticering, behandling och information till anhöriga.

Utöver patientkontakt ingår även information/samarbete/rådgivning till andra yrkeskategorier i barnets närhet samt journalföringsplikt.

Java Boot camp Academy (AW) • 2018 – 2018 Logopedprogrammet Karolinska institutet • 2009 – 2013

IT-stöd och läxhjälp för Individuell Människohjälp. Volontärarbetar kvällstid på stadsbiblioteket. I rollen stöttar Maria i datasalen för att hjälpa ovana datoranvändare. Andra kvällar agerar Maria läxhjälp till elever från gymnasiet och SFI.

https://www.scrum.org/

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361314556782