Kumpan Sweden AB

Senior UX & Graphical designer

03.2022 - Pågående • 5 mån

Louise är en entusiastisk och initiativtagande designer med 7+ års erfarenhet av arbete med UX/UI på webb- och designbyråer i London.

Arbetet under hennes år i London sträcker sig över många olika designdiscipliner, allt ifrån UX-research, produktion av UI/GUI, Brand Strategy, visuella koncept till print och kampanjer. Hennes starka fokus ligger i korsningen mellan visuella identiteter och digitala upplevelser.

Med sin breda designbakgrund och stora kunskap inom det grafiska – med stor passion för typografi, färg och designsystem – skapar Louise meningsfulla visuella upplevelser som grundar sig i fakta och empati.

App/UX-designer • "HealthTech"

03.2022 - Pågående • 5 mån

Louise har arbetat med en app för slutanvändare inom ”HealthTech”, försäkringar och vård som APP/UX-designer med ett stort antal intressenter såsom VD, apputvecklare, end-users och kunder.

I projektet har hon med hjälp av intervjuer och research samt kontinuerliga iterationer effektiviserat användarflöden för målgruppen,
designat fram förslag på nya appkomponenter samt designat pixelperfekta skisser och interaktiva prototyper.

Human After All

Senior Digital Designer

09.2017 - 03.2022 • 4 år 6 mån

Human After All är en digital designbyrå i London, där Louise har arbetat med allt ifrån Brand Strategy, visuella koncept, print och kampanjer. Hon har samtidigt arbetat med att utforma den digitala designprocessen. Där har hennes starka intresse för inkluderande och tillgänglig design varit i fokus. Hon har ansvarat för kundprojekt både inom tech-sektorn, såsom Facebook/Meta och Cervest samt inom non-profits och välgörenhet, såsom Cool Earth, Fairtrade och International Alert.

Varje projekt börjar med djupa och ingående undersökningar, som skapar en gemensam grund för beslutstagande. Arbetet innebär att hon jobbar både nära kunden och samarbetar med utvecklare för att forma digitala upplevelser där hon alltid balanserar användarens behov med kundens. Arbetet har gett henne stor erfarenhet av att tydligt presentera samt kommunicera projektet för kunden.

Catalysis

Junior designer

01.2017 - 06.2017 • 5 mån

Thin Martian

Junior web designer

07.2015 - 09.2016 • 1 år 2 mån

Bachelor in Product Design Malmö Universitet • 2011 – 2014